ធ្នើរដាក់ចាន 75cm
ជា​មួយ​នឹង​រទេះ​សំរាប់​ដាក់​ចាន​ពីរ​​ថ្នាក់​របស់​យើង​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​សាង​សង់​រឹង​មាំ​ និង​រចនា​ដោយ​ការ​សន្សំ​សំ​ចៃ​ចន្លោះ​សំរាប់​ដាក់​ចាន​។
ផលិត​ពី​ដែក​អ៊ីណុក​304 ហើយ​នឹង​ប្លាស្ទិច​ស្វិត​មាំ​ ជា​មួយ​នឹង​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​សំអាត​ និង​ចល័ត​។

Luxe_Dish_Rack_5_4fa7f76fcf1a1-228x228

( Source: hongchan )