ថត​ដាក់​កាំបិទ​ជា​មួយ​នឹង​បច្ចេក​វិទ្យា​បំប្លែង​អូហ្សូន​ 15mg/h។

មាន​ថត​ពីរ​ប្រវែង​ 43cm និង​ ទទឹង ​6mm។ លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​កន្លែង​ទុក​កាំបិទ​ទ្វេរ​ដង​ធៀប​ជា​មួយ​នឹង​ចន្លោះ​ទំហំ​ដើម​, សរុប​86cm​។

លទ្ធភាព​ជា​មធ្យម:​ ផ្ទុក​បាន​កាំបិត​ចំនួន​ 15, ធ្វើ​ឡើង​ពី​ ដែក​អ៊ី​ណុក​។ ជា​មួយ​នឹង​ AISI 304 សំរាប់​កា​រសំលៀង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​។

កំលាំង​ចរន្ត:​ 220V – 50 Hz។

ថាមពល​ប្រើ​ប្រាស់:​ 5W។

ទំហំ​សរុប​: 58 សង់​ទី​ម៉ែត្រ​។ ទទឹង ​32 ​សង់​ទី​ម៉ែត្រ​។ កម្ពស់​ 9 ​សង់​ទី​ម៉ែត្រ។​

621g_acd7542de50fdbc9c61f2461564d821d_1381250930

(Image source: charleswembley )