ខ្ទឹម​បារាំង​ជាប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​ដែល​មាន​សារ​ធាតុ​ហឹរ ប្រហាក់​ប្រហែល​នឹង​មើម​ខ្ញីដែរ ហើយ​គេអាច​ច្នៃ​ធ្វើម្ហូប​ផ្សេង​ៗ​បានច្រើន​ថែម​ទៀត។ ក្រៅតែ​ពីការ​ធ្វើម្ហូប

ខ្ទឹម​បារាំង​ត្រូវ​បាន​គេយក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី ថែ​រ​ក្សា​សុខភាព​មាត់​ធ្មេញ​ថែម​ទៀត។

អ្នក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​រកឃើញ​ថា ជារឿយៗ​ខ្ទឹម​បារាំង​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ សម្រាប់​បង្ការ​ការពុក​ធ្មេញ​និង​ការ​ចម្លង​រោគ​នៅ​ក្នុង​មាត់​។

វិធី​ងាយៗ​គ្រាន់​តែ​ទំពារ​ខ្ទឹម​បារាំង​ឆៅ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពី ២ទៅ៣​នាទី គឺអាច​សំលាប់​នូវ រាល់​ប្រភេទ​មេរោគ​ទាំងឡាយ​ណា ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅក្នុង​មាត់​របស់​អ្នក​។​ ជៀស​ផុត​ពី ដង្កូវ​ស៊ី​ធ្មេញ ជៀស​ផុតពី​ជំងឺពុក​ឬ​ហើម​ធ្មេញ​ជា​ដើម៕

onion